Dyrekcja

Dyrektor: mgr Joanna Konieczna – Sierak
Wicedyrektor: mgr Ewa Baranowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Mróz – 3a

mgr Paulina Pawlicka – 3b

mgr Beata Wierzbicka – 2a

mgr Anna Pokój – 2b

mgr Agnieszka Wrońska – 1a

mgr Beata jankiewicz-Żak – 1b

mgr Kamila Rakowska – 1c

język angielski

mgr Jadwiga Krokosz

mgr Małgorzata Maleszak

mgr Agnieszka Wrońska

nauczyciele świetlicy

mgr Angelika Opyd-Homoncik

mgr Ewa Stanuch

mgr Sylwia Szkaradek – Ligęza

mgr Jakub Marczak

mgr Dorota Zielińska

mgr Michał Wieczorek

mgr Marta Świerczyńska

j.polski

mgr Małgorzata Kozera

matematyka

mgr Anna Kluk

historia

mgr Marcin Ugorski

przyroda, biologia

mgr Patryk Kachel

technika

mgr Maria Rup – Smoczyńska

plastyka, muzyka

mgr Angelika Opy – Homoncik

wf

mgr Ewa Stanuch

informatyka

mgr Angelina Dyrek

język polski jako obcy

mgr Kaja Śliwa

religia

mgr Joanna Rams

etyka

mgr Joanna Konieczna-Sierak

mgr Elżbieta Kuter

akademia młodego programisty

mgr Ewa Furman

Sekretarz Szkoły

Romualda Rojek-Lenda

Referent

Ewelina Stępień

gabinet pedagogiczno-psychologiczny

mgr Ewa Baranowska

mgr Klaudia Kułaga

mgr Joanna Rajchel

biblioteka

mgr Anna Młynarczyk

pielęgniarka szkolna

Janina Szczygieł