Dyrekcja

Dyrektor: mgr Joanna Konieczna – Sierak
Wicedyrektor: mgr Ewa Baranowska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Wierzbicka

mgr Beata Jankiewicz-Żak

Język angielski

mgr Jadwiga Krokosz

Nauczyciele świetlicy

mgr Angelika Opyd-Homoncik

mgr Ewa Stanuch

Religia

mgr Beata Radwan

Etyka

mgr Joanna Konieczna-Sierak

Akademia młodego programisty

mgr Wojciech Wątor

Sekretarz Szkoły

Romualda Rojek-Lenda

Gabinet pedagogiczno-psychologiczny

mgr Ewa Baranowska

Biblioteka

mgr Ewa Baranowska

Pielęgniarka szkolna

Janina Szczygieł