Książka jest dobra na wszystko – Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2019 roku.