Karta pracy pt.”Wycieczka do Londynu” dla uczestników zajęć czytelniczych.