Pomimo zdalnej formy nauki uczniowie z klas 1 – 3 w bieżącym półroczu zrealizowali zadania zawarte w realizowanych projektach: Ogród z Klasą, matematyka z mFundacją, Mega Misja, Lekturki spod chmurki, Przyroda z klasą, Kosmos z klasą, Zaprogramuj Przyszłość i inne. Realizowane są też innowacje m.in. froeblowska i ortograficzna, zakładające innowacyjną metodykę w rozwijaniu kompetencji matematycznych oraz nauce ortografii.