W związku z powrotem klas I – III do nauczania stacjonarnego, w budynku szkoły i na terenie zielonym – a teraz białym – słychać znów gwar głosów uczniów i nauczycieli. Odbywają się zajęcia lekcyjne oraz świetlicowe, pracujemy nad nowym harmonogramem zajęć rozwijających, by uczniowie zgodnie z zaleceniami nie spotykali się w grupach łączonych z różnych klas. Planujemy powrót do konkursów szkolnych w zmienionej formule i dalszą realizację wielu rozpoczętych projektów.