Pomimo pracy hybrydowej w SP 106 Samorząd Szkolny działa prężnie i szuka sposobów na współpracę międzyklasową, zorganizowaną w bezpieczny sposób. Szkolny Tydzień Życzliwości był świetna okazją do promowania pozytywnych postaw i przypominania wagi życzliwości w relacjach międzyludzkich. W każdym dniu uczniowie otrzymywali do wykonania zadanie i w każdym dniu mogli osobie, która odnosiła się do ich życzliwie, dorysować promyk na osobistym słoneczku życzliwości. Na koniec tygodnia promyki były liczone i w ten sposób wyłoniono osoby, które w sposób szczególny okazywały życzliwość innym. Szkolna akcja przyczyniła się do podkreślenia roli drobnych pozytywnych gestów wobec innych oraz była okazją do budowania pozytywnej atmosfery w zespołach klasowych.