Jak co roku 14 października społeczność Szkoły Podstawowej nr 106 wzięła udział w ślubowaniu pierwszoklasistów. Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny złożony z piosenek, wierszy, tańców i instrumentacji i wysłuchali życzeń od starszych kolegów. Słowa roty ślubowania poznawali w tygodniach poprzedzających uroczystość, by na ślubowaniu wypowiedzieć je świadomie. Na uroczystym spotkaniu nie zabrakło też życzeń uczniów skierowanych do nauczycieli z okazji Święta Komisji edukacji Narodowej.