W ramach współpracy z uczelniami oraz instytucjami kultury uczniowie klasy 5 uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez wykładowców Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa URK. Uczniowie mieli okazję uczyć się w małych grupach, korzystając ze sprzętu nowoczesnych laboratoriów. Podczas zajęć dowiedzieli się, jak zbudowane są liście oraz jakie są ich modyfikacje, będące przystosowaniami do środowiska. Samodzielnie przeprowadzili doświadczenie (chromatografię), które pokazało, że chlorofil nie jest jedynym barwnikiem występującym w liściach. Uczniowie samodzielnie wykonali również preparaty, które następnie obserwowali przy użyciu mikroskopów optycznych.

Kolejna wycieczka dydaktyczna była spotkaniem ze sztuką. Kasa 5 odwiedziła zbiory Muzeum Czartoryskich. Zwiedzanie wystawy było cenny uzupełnieniem wiedzy historycznej dotyczącej starożytności tym bardziej, że uczniowie zostali oprowadzeni przez samą kuratorkę wystawy dr Dorotę Gorzelany-Nowak.