Wpisując się w wydarzenia w Krakowie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Pierwszym Szkolnym Przeglądzie Teatralnym. Każda z klas występujących przygotowała krótką etiudę na dowolny temat, wykorzystując różnorodne techniki teatralne. Spotkanie kształtowało różnorodne kompetencje – zarówno u występujących jak i u widzów – umiejętność słuchania, recytacji, wykonania układu tanecznego, współpracy, zachowania się na scenie.