Konkurs na projekt „Działajmy razem” realizowany jest przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK we współpracy z pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej oraz Wydziałem Edukacji. Do udziału zaproszeni są uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczestnicy zajęć w młodzieżowych domach kultury oraz mieszkańcy burs prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Otrzymaliśmy środki na realizację zadania zgłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 106 w tegorocznej edycji projektu. W naszej szkole „Działajmy Razem” przybrało formę zajęć manualnych, realizowanych we współpracy z seniorami. Jedno z działań to tworzenie szkolnego muralu „Co w trawie piszczy” , które pozwala uczniom i seniorom rozwijać artystyczne talenty ale też służy nabywaniu wiedzy przyrodniczej.