Nasz młody wolontariat ma coraz więcej osób chętnych do wspólnego działania . Wolontariat na 106 w grudniu obchodził Dzień Wolontariusza – wykonano plansze definiujące słowo wolontariusz oraz plakietki wolontariatu. Młodzież zaprosiła też przedszkolaki na krótkie spotkanie i obdarowała je ozdobionymi dla nich balonami. W grudniu wolontariusze wspierali zbiórki darów dla Hospicjum oraz akcję Paczka pod choinkę. Przy ich udziale odbywały się też warsztaty ozdóbkowe prowadzone z wolontariuszami Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko, prowadzone w naszej szkole. Zapraszamy do współpracy!