Kwietniowa akcja Samorządu Uczniowskiego pod patronatem Dyrekcji Szkoły miała na celu przypomnienie o ważnych dla SP 106 wartościach: wzajemnym zrozumieniu, akceptacji, umiejętności udzielania pomocy i wsparcia. Uczniowie w każdej z klas przeprowadzili krótki warsztat dotyczący sposobów na wzajemne wspieranie się, pokazywali modele pozytywnych zachowań oraz mówili o wrażliwości na potrzeby drugiej osoby. Akcja ma też wymiar profilaktyczny w obszarze przeciwdziałania przemocy. Znakiem poparcia dla akcji było założenie białego podkoszulka. Każda z klas uzupełniła też jedną z liter napisu SPOŁECZNOŚĆ napisami, które wyrażały ważne dla uczniów postawy i zachowania wobec kolegów.