Dzień Dziecka na Sportowo w SP 106 rozpoczął się od występu klas trzecich, które opowiedziały historię Igrzysk Olimpijskich. Uczniowie biegnąc w sztafecie przekazali sobie olimpijski ogień, zaprezentowali symbolikę kół olimpijskich oraz przeszli barwnym, wielonarodowościowym pochodem. Po muzycznej rozgrzewce klasy przy poszczególnych stanowiskach wykonały szereg olimpijskich zabaw ruchowych. Uczniowie na stanowiskach zbierali fragmenty hasła oraz kolejne olimpijskie koła, by na koniec podsumować pracę swojej grupy i uśmiechnąć się do wspólnego zdjęcia.