Pierwsze zajęcia Klockami Darami Froebla za nami. To metoda nauczania budująca umiejętność logicznego myślenia, rozbudzająca wyobraźnię, rozwijająca zdolności motoryczne. Może być różnorodnie modyfikowana w zależności od etapu rozwoju uczniów i ich potrzeb.