„Ogród z klasą” to projekt realizowany w ramach współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie.

„Ogród z klasą” przy Szkole Podstawowej nr 106 będzie stanowił kontynuację podjętych już w latach ubiegłych działań zmierzających do zagospodarowania terenu zielonego w celach edukacyjnych, integracji środowiska lokalnego, promowania zdrowego stylu życia i postaw ekologicznych.

Działania tego rodzaju będą skierowane zarówno do uczniów, rodziców jak i dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz seniorów z działającego w szkole Centrum Aktywności Seniora. Wszystkie te podmioty wyraziły zainteresowanie udziałem w projekcie i deklarują wsparcie w działaniach.

Obecnie na nasłonecznionym terenie zielonym z zachodniej strony budynku umieszczone są grządki warzywne (truskawki, zioła, cebula, rzodkiewka) które zostaną wzbogacone o kolejne nasady. Nieopodal grządek jest duża przestrzeń pokryta trawą, którą zagospodarujemy tak, by mogły się tam odbywać lekcje na świeżym powietrzu – budując drewnianą altanę oraz nasadzając altany wierzbowe. Wzdłuż znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie siatki ogradzającej teren nasadzimy krzewy przyjazne ptakom (głóg, aronię, rokitnik), uzupełniając tę przestrzeń karmnikami. Bezpośrednią kontynuacją ogrodu warzywnego staną się rabaty  z roślinami ozdobnymi, kwiatami, ułożone kolorystycznie naprzeciwko okien budynku szkoły. Zaplanowane między nimi ścieżki pozwolą zwiedzać i obserwować różne fazy rozwoju roślin. W sąsiedztwie rabat, na zacienionym terenie, znajdą swoje miejsce kompostowniki , budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów. Przy rosnących już na opisywanym terenie drzewach wygospodarujemy przestrzeń na domki dla jeży. By zaplanować racjonalne nawadnianie terenu planujemy zamontowanie zbiornika na wodę deszczową oraz, w miarę możliwości, modernizację kanalizacji opadowej. Tak zagospodarowany teren służyć będzie przeprowadzaniu lekcji edukacji przyrodniczej, spotkaniom oraz relaksowi – dzieci, rodziców i seniorów. Przestrzeń ogrodu może stać się miejscem integracji przy czynnościach pielęgnacyjnych,  służyć spożywaniu zdrowych posiłków i odpoczynkowi.

W celu realizacji pierwszej części projektu – nasadzenia rabat kwietnych – grupa inicjatywna złoży wniosek w ramach inicjatywy lokalnej – ubiegając się o środki finansowe z UMK. Dziękujemy wszystkim którzy swym podpisem wsparli inicjatywę lokalną !