Podobnie jak roku ubiegłym, ukoronowaniem tegorocznej, drugiej już, edycji projektu edukacyjnego „Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej” była wycieczka na Ukrainę szlakiem miejsc i obiektów, które znamy z podręczników historii  i dzieł literackich.

Wycieczka rozpoczęła się od wizyty we Lwowie, gdzie nasi uczniowie zwiedzili świątynie różnych wyznań (w tym kościół o. Dominikanów i cerkiew Wołoską) oraz Uniwersytet Jana Kazimierza,  Ossolineum i Pałac Potockich. W pamięci wszystkich uczestników pozostanie na pewno wieczorny spacer ulicami miasta, który zakończył pierwszy, pełen wrażeń dzień wycieczki. Dzień drugi rozpoczęło zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego,  zapalenie zniczy na grobach Orląt Lwowskich oraz złożenie kwiatów na grobie patrona naszej szkoły, Artura Grottgera, które było kulminacyjnym momentem pobytu we Lwowie.

Program zwiedzania przewidziany na ten dzień  obejmował również odwiedziny w  Świrzu, Brzeżanach, Buczaczu i Podhajcach, gdzie nasi uczniowie zwiedzili  zamki słynnych polskich  rodów szlacheckich, np. Sieniawskich, Świrskich i Komorowskich oraz piękne obiekty sakralne, takie jak monastyr obronny Bazylianów w Uniowie.

Podobnie bogaty i ciekawy program miały kolejne dni wycieczki, na trasie której  nie brakło miejsc urokliwych i pozwalających odczuć specyficzną atmosferę Wschodnich Krańców dawnej Rzeczpospolitej. Taki właśnie charakter miały zabytki Kamieńca Podolskiego i Jazłowca, zamek w Chocimiu i Zbarażu oraz kojarzone z naszym wieszczem, Juliuszem Słowackim, zabytki Krzemieńca, w tym Liceum  Krzemienieckie i muzeum poświęcone słynnemu poecie.   Piękno oglądanych miejsc, które sprawiły, że wycieczka stał się żywą lekcją historii, na długo pozostanie w naszej pamięci.