Mając na celu sprawną organizację wejść do szkoły w obecnych warunkach epidemiologicznych , od 2 września rekomendujemy następujące godziny wejścia uczniów poszczególnych klas: klasy 1 7.35, klasy 2 7.40, klasa 3a 7.50, klasa 4a 7.50. W szkole działać będą 3 wejścia, uczniów klas SP 106 prosimy o korzystanie wyłącznie z wejścia głównego. Od 2 września uczniowie wchodzą na teren placówki bez Rodzica, dyżurujący nauczyciele przejmują nad nimi opiekę. Szczegółowe bieżące informacje przesyłane będą do Rodziców za pośrednictwem dziennika Librus, w przypadku utraty hasła prosimy o niezwłoczny kontakt ze szkołą.

Osoby zainteresowane korzystaniem z obiadów zapraszamy do zakładki „Stołówka”.

Osoby zainteresowane zapisaniem ucznia na świetlicę szkolną zapraszamy do zakładki „Świetlica”.

Wypełnione karty zapisu prosimy przesyłać na szkolny adres e – mail.