harmonogram pracy oddziałów szkolnych – model hybrydowy w dniach 26.04.2021 – 30.04.2021 r.

Oświadczenie Rodzica, który przyprowadza ucznia pierwszy raz do placówki

Mając na celu sprawną organizację wejść do szkoły w obecnych warunkach epidemiologicznych , od 2 września rekomendujemy następujące godziny wejścia uczniów poszczególnych klas: klasa 1a 7.35, klasa 1b 7.40, klasa 2a 7.50, klasa 3a 7.55. W szkole działać będą 3 wejścia, uczniów klas SP 106 prosimy o korzystanie wyłącznie z wejścia głównego. Oświadczenie od rodziców o zgodzie na pomiar temperatury oraz o tym, że dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID- 19 jest zbierane jednorazowo 1 września i jest ważne, do czasu gdy rodzic poinformuje o zmianach w deklarowanej sytuacji. Od 2 września uczniowie wchodzą na teren placówki bez Rodzica, dyżurujący nauczyciele przejmują nad nimi opiekę. Szczegółowe bieżące informacje przesyłane będą do Rodziców za pośrednictwem dziennika Librus, w przypadku utraty hasła prosimy o niezwłoczny kontakt ze szkołą.

Najważniejsze informacje dotyczące zajęć dodatkowych oraz organizacji pracy można znaleźć w poniższym załączniku.