Powrót do nauki stacjonarnej w styczniu pozwolił wrócić do zajęć w klasie – opartych na kreatywnym działaniu, doświadczaniu. Praca w grupach, wzięcie odpowiedzialności za prezentację dokonań na forum klasy czy poszukiwanie różnorodnych rozwiązań pozwalają uczniom kształtować odpowiedzialność za proces uczenia się. Na zdjęciach – edukacja matematyczna i społeczna w klasie zamienionej w pasaż handlowy, edukacja polonistyczna (nauka głosek szcz w czasie Dnia czapki i kapelusza, edukacja przyrodnicza – segregacja śmieci, edukacja polonistyczna – omawianie lektury połączone z ulepieniem Muminków ze śniegu, edukacja przyrodnicza – wysiew roślin, które w kwietniu trafią do rabat przed budynkiem szkoły.