Szkolne zasoby nowoczesnych pomocy naukowych wzbogaciły się o drukarkę 3D, większą ilość robotów Dash, ozobotów, Genibotów, tabletów. Narzędzia tego rodzaju uatrakcyjniają proces uczenia się i są stałym elementem dydaktycznym. W salach tradycyjne tablice już od kilku lat zostały zastąpione ekranami dotykowymi, uczniowie korzystać mogą też z cyfrowej pracowni językowej oraz nowoczesnych komputerów i pomocy do kodowania i programowania. Następny krok w wykorzystaniu nowych technologii to udostępnienie uczniom zakupionego zestawu okularów VR, które czekają już przygotowane w pracowni.