Jak czujemy się , gdy jesteśmy w konflikcie? (mocne przeciąganie liny) Co przeżywamy mając do czynienia z uporem? (staramy się poruszyć nieruchomego kolegę) , co sprawia, że jesteśmy zgranym zespołem? (pociąg z wychowawcą na czele ma do wykonania trudne zadanie) , co jest fundamentem dobrych relacji ( od fundamentów zależy stabilność naszej konstrukcji) – te i inne ćwiczenia na zajęciach poświęconych relacjom pozwoliły uczniom przeżywać, doświadczać i analizować różnego rodzaju relacje w grupie. Zajęcia są przeprowadzane we wszystkich zespołach klasowych i są częścią wielu działań związanych z budowaniem pozytywnych relacji międzyludzkich oraz uwrażliwianiem uczniów na odczucia i potrzeby drugiego człowieka.