Szkolne wydarzenie „Mam Talent” odbywa się w SP 106 cyklicznie. Nie ma charakteru konkursu tylko spotkania poświęconego prezentacji talentów członków społeczności szkolnej. Każda z klas przedstawia opowieść o swoich talentach na tablicy umieszczanej potem na wystawie, swoje talenty prezentują też pracownicy szkoły. Dodatkowo udostępniona zostaje plansza , na której można odnaleźć swój talent, który nie zawsze jest oczywisty i nie zawsze widoczny na pierwszy rzut oka…