W ramach krakowskiego projektu „Każde dziecko ma talent” uczniowie malowali „Śpiącego rycerza w Zakopanem” pod okiem artystki Kingi Krzyś. Całodzienne warsztaty pozwoliły uczestnikom przejść różne etapy procesu twórczego aż do powstania obrazu. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, mamy nadzieję, że będzie też kontynuowany.