W bieżącym roku szkolnym Szkolny Przegląd Teatralny w klasach 1 -3 przebiegał pod hasłem tematyki ekologicznej. Etiudy teatralne podejmowały temat konieczności dbania o środowisko naturalne oraz odpowiedzialności za ziemię. Wykorzystano poezję śpiewaną, znane szlagiery muzyczne a ruch sceniczny i umiejętności młodych aktorów budziły podziw.