Po raz kolejny uczniowie starszych klas wzięli udział w miejskim programie „Krakowscy Uczniowie Ratują Życie”. Szkolenie prowadzone przez ratowników obejmowało podstawy teoretyczne ale przede wszystkim ćwiczenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.